Warsztaty

Na początku…
Kiedy Adam i Ewa przechadzali się w ogrodzie rajskim, oglądali Boga takiego jakim jest.
Oglądali Chwałę Boga, Jego dobroć i piękno, Jego moc i potęgę. Widzieli Boga takiego jakim jest. Ale wskutek grzechu zostaliśmy pozbawieni Chwały Bożej (Rz 6, 23). Często mówi się wręcz o przepaści, którą wykopał grzech między Bogiem i nami. Nasze poznanie Jego chwały, Jego dobroci i miłości zostało zaburzone. Na szczęście dostąpiliśmy usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. (Rz 6, 24-25). Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie zbudował most nad przepaścią grzechu i śmierci i obdarował nas na nowo godnością dziecka Bożego i dziedzica Królestwa.

Psalm 97 mówi o wielkiej chwale i majestacie, który otacza Boga i o którym opowiada całe stworzenie. A kończy się wezwaniem skierowanym do człowieka: Sprawiedliwi, weselcie się w Panu i wysławiajcie Jego święte imię! (Ps 97, 12).
Psalm 105 rozpoczyna się następującymi słowami:
Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów!
Śpiewajcie Mu i grajcie Mu, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda!
Szczyćcie się Jego świętym imieniem; niech się weseli serce szukających Pana!
Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza!
Pamiętajcie o cudach, które On zdziałał, o Jego znakach i sądach ust Jego,
potomstwo Abrahama, Jego słudzy, synowie Jakuba, Jego wybrańcy.

Te kilka zdań sprzed wieków doskonale tłumaczą dlaczego właściwie potrzebne są Warsztaty i Koncert Uwielbienia. Popatrz uważnie na czasowniki, których używa Psalmista. Wszystkie one wyrażają jedno pragnienie Boga i jednocześnie zaproszenie dla człowieka, aby oddał Bogu Chwałę! Warsztaty Uwielbienia to czas, w którym uczymy się „dlaczego” i „jak” mamy oddawać Bogu Chwałę! Nie możemy nic do Bożej chwały dodać, ani nic jej ująć. Mamy jednak Boże polecenie, by Jego chwałę rozpoznawać, czcić i ogłaszać, wysławiać, być jej odbiciem i dla niej żyć. Dlaczego? Dlatego, że Bóg na to zasługuje. Jesteśmy Mu winni wszelki hołd, na jaki nas tylko stać. Ponieważ Bóg stworzył wszystko, co istnieje, zasługuje na wszelką i pełną chwałę. W jaki sposób mamy oddawać Bogu Chwałę? W swojej modlitwie Arcykapłańskiej, Pan Jezus podpowiada nam jak najlepiej oddać możemy Bogu chwałę: Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. (J 17, 5). A w Ewangelii wg św. Łukasza czytamy: błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je (Łk 11, 28).
Dla Jezusa oddawanie Chwały Bogu jest jednoznaczne z wypełnianiem Bożej woli, aż do końca, z życiem według Bożych przykazań, zgodnie z wolą Bożą. Oddawanie Bogu chwały nie polega na śpiewaniu pięknych pieśni uwielbienia, ale na życiu, które jest uwielbieniem. W czasie Warsztatów i Koncertu wkładamy wiele wysiłku i pracy w to, aby wszystko pięknie i bez fałszu zagrało, żeby „dobrze wyszło”. Ale piękne dźwięki biorą się nie tylko z włożonych godzin pracy i ćwiczeń, lecz także, a może przede wszystkim z pięknego serca. Jeśli nasze serce jest dobrze nastrojone, jeśli nie fałszuje, nie wydaje przekłamanych dźwięków naszych życiowych postaw, wtedy i nasze granie i śpiewanie staje się naprawdę Bogu miłą modlitwą, która płonie i zapala innych do uwielbienia.

Warsztaty Uwielbienia
Trzymając się tego obrazu, Warsztaty Uwielbienia są po to, aby „nastroić swoje serce”, by ono dobrze wybrzmiewało, by nie fałszowało. Dlatego oprócz prób w głosach czy razem z zespołem, jest czas na modlitwę, na Mszę świętą, na słuchanie i rozważanie Słowa Bożego, jest okazja do sakramentu pokuty. To wszystko narzędzia, które daje nam Bóg we wspólnocie Kościoła, z których warto skorzystać – aby jeszcze lepiej wybrzmiała Chwała Boga.

/tekst: ks. Marcin Cytrycki – inicjator koncertu uwielbienia w Opolu/

WARSZTATY JESIENNE 23-25.11.2018
WIELBIENIE „W RYTMIE SERCA” w Sanktuarium Serca Jezusowego -25.11.2018, godz. 16:30-18:00
WARSZTATY WIOSENNE 31.05-2.06.2019
KONCERT WIELBIENIOWY „W RYTMIE SERCA” w Parku Andersa -niedziela 2.06.2019, godz. 17:00-19:30

1. Warsztaty Uwielbienia są przeznaczone dla młodych muzyków amatorów z terenu diecezji szczecińsko-kamieńskiej i ościennych (województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie, lubuskie) i mają na celu:

  • integrację środowiska ludzi młodych zainteresowanych muzyką chrześcijańską, szczególnie zaś tzw. pieśniami uwielbienia, 
  •  doskonalenie umiejętności wokalnych 
  •  przygotowanie chóru składającego się z uczestników Warsztatów Uwielbienia do prowadzenia śpiewu w czasie plenerowego Koncertu Uwielbienia. 

2. W Warsztatach Uwielbienia mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. Uczestnictwo osób niepełnoletnich jest możliwe wyłącznie za okazaniem pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) i po konsultacji z osobami prowadzącymi Warsztaty. 

3. Zapisy dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie koncertu. 

4. Po dokonaniu rejestracji elektronicznej uczestnik otrzyma e-mailowo wszystkie potrzebne informacje.

5. Warsztaty odbywają się w trakcie dwóch weekendów (23-25.11.2018 i 31.05-2.06.2019). Szanując pracę prowadzących oraz innych uczestników warsztatów, warsztatowicze zobowiązują się do uczestnictwa we wszystkich spotkaniach warsztatowych. 

6. Biorąc udział w Warsztatach, zgadzasz się na publiczne wykorzystanie Twojego wizerunku na zdjęciach i nagraniach wideo z Warsztatów i Koncertu. (W galeriach na portalach społecznościowych „nie oznaczamy” uczestników bez ich zgody.) 

7. Koszt uczestnictwa w warsztatach wynosi 120 PLN (za całość warsztatów) lub można wpłacić w dwóch ratach ( I raty 60 PLN – do 10.11.2018, II raty 60 PLN – do 15.05.2019). W kosztach są wliczone materiały warsztatowe . Wpłaty prosimy dokonać na poniższy numer konta, zaraz po otrzymaniu informacji zwrotnej o przyjęciu zgłoszenia. 

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,
ul. Bogurodzicy 3, 70-400 Szczecin
PKO BP 63 1020 4795 0000 9502 0285 6060
Tytułem: dar na cele religijne – Warsztaty Uwielbienia 2018/19″

2 września 2018